Kinesiologie kan ook heel goed helpen bij het verminderen van leerproblemen zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, omkeringen van letters, moeite met rekenen en lezen of moeite met het overzien van taken en plannen

Binnen de tak van kinesiologie die zich richt op het verbeteren van leren en concentreren, de Edu-Kinesiologie, zijn er verschillende stromingen. Maar eigenlijk ligt de focus bij alle richtingen op drie pijlers. 

  1. Verminderen van Stress
  2. Verbeteren samenwerking hersenhelften
  3. Integratie baby reflexen 

Klik op bovenstaande linkjes om meer te lezen over deze drie pijlers. 

Wat kun je verwachten van Edu-Kinesiologie?

Zoals in de hele kinesiologie draait het ook bij Edu-kinesiologie om beweging. Kinderen gaan echt fysiek aan de slag. Door middel van verschillende ontspanningsoefeningen wordt stress vermindert. Door oefeningen waarbij de middenlijn van het lichaam overgestoken wordt, proberen we de samenwerking tussen beide hersenhelften te verbeteren. Ook wordt het brein zich daardoor meer bewust van waar het lichaam is in de ruimte, waardoor er een betere body-mind connectie is. Daarnaast kun je door verschillende oefeningen de reflexintegratie verbeteren. 

Wat maakt de bewegingen anders dan “gewoon” bewegen of “bewegend leren”?

De oefeningen die worden gebruikt lijken veel op gewone yoga oefeningen. Wat maakt Edu-kinesiologie dan anders? 

  • De oefeningen combineren vaak zowel ontspanning, breincommunicatie en reflexintegratie. Ook wordt daar veel bewuster bij stil gestaan.
  • Je kunt door middel van spiertesten heel gericht uittesten wat het onderliggende probleem is en waar de eerste focus zou moeten liggen. 
  • Bij “Bewegend leren” ligt de focus vaak op bewegen tussen het maken van opdrachten door. Dat is natuurlijk ook heel goed. Maar de focus ligt dan vooral op het feit dat de kinderen bewegen. Bij kinesiologie ligt de focus op bewegen om daadwerkelijk het proces van leren te beïnvloeden. 

Persoonlijk ben ik heel enthousiast over deze kant van kinesiologie, mede omdat het heel toegankelijk en minder therapeutisch is. In de basis kunnen de sessies overal plaatsvinden en is er bijvoorbeeld ook geen behandeltafel nodig. De oefeningen zijn ook makkelijk en speels. Het geeft kinderen minder het gevoel dat ze aan het leren zijn of in therapie zijn. En daarnaast geef je kinderen iets mee waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. 

Interesse?

Omdat ik nog in mijn opleiding zit bied ik op dit moment een kosteloos traject van 4 a 5 sessies aan kinderen die deze methode eens willen proberen. Wel vraag ik een kleine tegemoetkoming indien we een ruimte moeten huren, maar als de sessies bijvoorbeeld op school kunnen plaatsvinden dan hoeft dat niet. Dit traject werkt twee kanten op: jullie als ouders kunnen kijken of de methode past bij je kind. Ik kan daarnaast ervaring op doen in het begeleiden van kinderen op dit specifieke vlak. 

Mocht je dit lezen als leerkracht of schoolleider en dit eens op school willen uitproberen, neem dan ook contact met mij op. Als docent en leerlingcoach heb ik al ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen, maar ik ga graag een soort stagetraject in om ook Edu-kinesiologie toe te kunnen voegen aan mijn vaardigheden.