Wat is energie?

"Alles is energie." Een beroemde quote van Albert Einstein. In kinesiologie hebben we het juist vaak over dat "de energie niet stroomt" en dat daardoor je emotionele of lichamelijke klachten ontstaan. En hoewel alles energie is, blijft dit concept toch wat vaag. Want de energie waarmee ik werk in mijn praktijk, via chakra's en acupunctuurpunten, is immers niet zichtbaar. En toch blijkt er een natuurkundige verklaring voor het gegeven dat je energiestroom in het lichaam kunt beïnvloeden, zelfs zonder dat je iemand echt aanraakt. Om dat te begrijpen duiken we in de wereld van de quantumfysica. 

Hoe de wereld om ons heen is opgebouwd

Maar voordat we de quantumfysica induiken, wil ik eerst even stilstaan bij wat de meeste van ons hebben geleerd over hoe de wereld om ons heen is opgebouwd. Vele van ons hebben geleerd op de middelbare school dat moleculen de bouwstenen van materie zijn. Moleculen zijn dan weer opgebouwd uit atomen. Atomen bestaan uit een kern met daarin protonen en neutronen. Daaromheen zit een elektronenwolk. De hoeveelheid protonen, neutronen en elektronen bepaalt welk element het is, dus wat de bouwsteen is. Daartussen zit niks. Grote kans dat jij op dezelfde manier uitgelegd hebt gekregen hoe alles om ons heen is opgebouwd, want nog steeds is dit de basis die leerlingen meekrijgen op school. Het blijkt echter dat dit model toch echt niet helemaal klopt…

Materie & Energie: de theorie

In een relatief nieuw gebied van de natuurkunde, de quantumfysica, gaat men er namelijk van uit dat alles is opgebouwd uit energievelden. Ik zeg relatief nieuw, omdat Einstein dit ook al voorstelde. Het is echter pas vrij recent dat wetenschappers dit concept echt beginnen te omarmen. Waarbij ze overigens ook vaak concluderen dat eigenlijk niemand de quantumtheorie echt helemaal snapt. Maar men weet wel: alles lijkt eerder opgebouwd te zijn uit velden dan uit losse deeltjes. Deze velden gedragen zich als vloeistofachtige structuren. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld ook golfbewegingen in kunt zien. Een beetje zoals de golven in water. Als de golven dicht bij elkaar zitten worden het als het ware bundels van energie. Deze bundeltjes zijn “meetbaar” als deeltjes. Licht-“deeltjes”, genaamd fotonen, zijn bijvoorbeeld bundels van energie in de golven van het elektromagnetische veld. En elektronen zijn bundels van energie in het elektronenveld. Alle elektronen in de wereld, dus zowel die in jouw lichaam, mijn lichaam, maar ook die in bijvoorbeeld dieren en planten, zelfs die in het materiaal waarvan je kast is gemaakt zijn verbonden met elkaar via dit elektronenveld. En aangezien alle massa in de wereld uiteindelijk is opgebouwd uit dezelfde soort elektronen, is alle materie dus ook onzichtbaar met elkaar verbonden via dit veld. Naast het elektronenveld zijn er ook velden waaruit de “deeltjes” voortkomen die in protonen en neutronen zitten. En die velden zijn dus allemaal met elkaar verbonden. 

Maar nu even praktisch... 

Dit is allemaal vrij ingewikkeld en ik moet ook zeggen: ik snap ook zelf niet precies hoe quantum velden werken. Maar zoals gezegd weten de beste wetenschappers in de wereld dat nog niet. Wat men dus wel weet is dat massa, materie, uiteindelijk ontstaat uit verdichtingen in verschillende energievelden die allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus jij en ik zijn met elkaar verbonden via een energieveld, zeker als we dicht bij elkaar staan. En dus kunnen we elkaar ook beïnvloeden zonder dat je elkaar daadwerkelijk fysiek aanraakt. Dat veld, de energie, waarmee we dat doen kunnen wij echter niet zien. Eigenlijk net als dat je het veld waardoor signalen heen en weer gaan tussen twee mobiele telefoons niet kunt zien. Bij mobiele telefoons is het effect van dit signaal echter wel heel zichtbaar (of hoorbaar). En vertrouwen we er op. Wellicht zou het mooi zijn als we in ons dagelijks leven ook meer gaan vertrouwen en positief gebruik gaan maken van het krachtige energieveld dat er tussen mensen is. En dat is precies wat ik in mijn praktijk doe. 
Op de hoogte blijven?

 Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief om regelmatig (maximaal 3x per maand) praktische tips, ervaringen uit de praktijk, nieuwe data voor workshops en meer inspiratie te ontvangen over wat kinesiologie voor jou kan doen.